1914-1918: De bezetting

Schaarste

Duitse soldaten begeleiden een koe over het Saincteletteplein te Molenbeek. Vanaf de eerste dagen na de inname van Brussel wordt de bevolking verplicht om vee en voertuigen aan de bezetter af te staan. Voor het Duitse rijk vormen de veroverde gebieden een absoluut noodzakelijk wingewest. De stad wordt niet enkel bezet, maar ook uitgebuit. De financiële middelen van de Brusselse gemeenten worden geplunderd om er de bezettingskosten mee te betalen. Ook privépersonen worden niet gespaard. Tot aan het einde van de oorlog zijn er regelmatig inbeslagnames van paarden, koper of wol. Dat gaat ten koste van de bevolking; Brussel wordt al snel getroffen door schaarste.