1914-1918: De bezetting

Kolonisten’

Het Josaphatpark te Schaarbeek in juni 1915. Twee al bejaarde mannen trekken voren met een handeg. Ook dit park, waar gezinnen graag samen ontspannen, is tot moestuin omgevormd. Zelfs al zijn er in de hoofdstad nog restanten platteland, de meeste Brusselaars beschikken niet over een stuk grond om hen zich eten te voorzien. Met de steun van de gemeentelijke overheden organiseren de inwoners zich om ongebruikte gronden te verbouwen. Ze worden “kolonisten” genoemd.