1914-1918: De bezetting

Het vrijgevige Amerika’

Schoolkinderen uit Laken poseren tussen de Belgische en de Amerikaanse vlaggen. Centraal is een bordje te zien met daarop de woorden: “Eerbetoon aan en dankbaarheid voor het vrijgevige Amerika”. De door de Verenigde Staten aan het bezette België geleverde humanitaire hulp leidt tot talloze blijken van erkentelijkheid en dank. Naar het voorbeeld van deze foto worden er in de loop van de oorlog duizenden ansichtkaarten, tekeningen en brieven van kinderen naar de andere kant van de oceaan gestuurd, soms zelfs rechtstreeks naar de Amerikaanse president Wilson. De ene mobilisatie wordt zo beantwoordt door een andere. Van 1914 tot 1917 scharen de Verenigde Staten, die op dat ogenblik militair neutraal zijn, zich slechts achter één zaak: hulp bieden aan “Poor Little Belgium”.