1914-1918: De bezetting

Bevoorrading

Een loskade in de haven van Brussel in 1916. Mannen, vrouwen en kinderen helpen bij het lossen van zakken meel voor de Commission for Relief in Belgium. Voor de oorlog importeerde België 80 procent van zijn graanconsumptie. De bezetting maakt aan die import een abrupt einde. De Belgen zitten in de tang: Duitsland weigert de bezette gebieden van voedsel te voorzien, terwijl Groot-Brittannië de vijand via een zeeblokkade tracht uit te putten. De bevolking wordt rechtstreeks in zijn overleven bedreigd. Er ontstaat een omvangrijke internationale campagne ten voordele van “Poor Little Belgium”. Dankzij een bevoorradingssysteem onder de hoede van de neutrale mogendheden kan een humanitaire ramp vermeden worden.