1914-1918: De bezetting

Aan onze neef, gestorven voor het vaderland’

Grafstenen getooid met bloemen op het kerkhof van Molenbeek in juli 1916. Na twee jaar bezetting krijgen de graven van Belgische soldaten die tijdens de invasie gesneuveld zijn nog altijd bijzondere aandacht. “Aan onze neef, gestorven voor het vaderland”, staat op een banderol in de nationale driekleur die boven een van de graven aangebracht is. Dat lijkt misschien vreemd, want de bezetter heeft de nationale driekleur verboden. Maar op de begraafplaats zijn de stedelijke regels niet van toepassing. Wat elders niet mogelijk is, kan hier wel: een vaderlandslievende boodschap tot uitdrukking brengen.